Ponašanje biznisa prema kodeksu UN - GLOBAL KOMPAKT

Deset principa GLOBAL KOMPAKTA

 

Ljudska prava

Prvi princip: Poslovni svet bi trebalo da podržava i poštuje zaštitu međunarodno proklamovanih ljudskih prava i

Drugi princip: da se potrudi da ne saučestvuje u povredama ljudskih prava.

 

Radnički standardi

 

Treći princip: Poslovni svet bi trebalo da podržava slobodu udruživanja i efektivno priznavanje prava na kolektivno utvrđivanje cene rada;

Četvrti princip: eliminaciju svih oblika prisilnog i obaveznog rada;

Peti princip: efikasno ukidanje dečijeg rada i

Šesti princip: eliminaciju diskriminacije kod zapošljavanja i zanimanja.

 

Životna sredina

Sedmi princip: Poslovni svet bi trebalo da ima odgovoran stav prema problemima životne sredine;

Osmi princip: poslovni svet treba da pokrene inicijative za promociju veće odgovornosti prema životnoj sredini i

Deveti princip: podstakne razvoj i širenje neškodljivih tehnologija po životnu sredinu.

 

Anti-korupcija

Deseti princip: Poslovni svet bi trebalo da se protivi svim vidovima korupcije uključujući tu i iznuđivanje i podmićivanje.


Prethodna strana: Svetski samit o održivom razvoju u Johanesburgu 2002. Sledeća strana: Geotermalna revolucija


EDUECO
EDUECO

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]