Vise o održivoj poljoprivredi i korisne adrese

U ovom delu upućujemo vas na detaljnije informacije vezane za organsku poljoprivredu i dobru poljoprivrednu praksu, istovremeno vam sugerišući korisne adrese za razvoj ovakvih praksi. U nastavku obratite pažnju na sledeće tekstove:

€¢ Osnove dobre poljoprivredne prakse

€¢ Organska poljoprivreda? Da.

€¢ GMO - pitanja i dileme

€¢ Priručnik za razvoj poljoprivrede i sela: Moj salaš


Prethodna strana: FAQ - najčešće postavljana pitanja o Pijaci Moj salaš Sledeća strana: Osnove dobre poljoprivredne prakse


EDUECO
EDUECO

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]