Park Prirode Kopački rit

Park Prirode Kopački rit
Park Prirode Kopački rit Park Prirode Kopački rit Park Prirode Kopački rit Park Prirode Kopački rit Park Prirode Kopački rit

Poplavno područje na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav. Jedno je od najvećih fluvijalno močvarnih nizina u Europi i rasprostire se na 23 000 ha. U ritu je zabilježeno 285 vrsta ptica među kojima i ugrožene europske vrste kao npr. orao štekavac, crna roda i stepski sokol. Nerijetko se u ritu mogu vidjeti mnogobrojna krda jelena, divlje svinje i vidre.

Javna ustanova Park Prirode „Kopački rit"
Petefi Šandora 35 
31327 Bilje 
Tel.: +385 (0) 31 75 08 85 
Mob.: +385 (0) 99 51 02 20

E-mail:info@kopacki-rit.com

www.kopacki-rit.com

www.kopacki-rit.hr

 

 

 

 


Prethodna strana: Via Pacis Pannoniae Sledeća strana: Specijalni rezervat prirode


EDUECO
EDUECO

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]