Vesti

Ministre, odbranite Ledinačko jezero od "rekultivacije"

2008-06-06 09:49:27 | Kategorija: Zaštita Ledinačkog jezera

Poštovani Ministre, razlog našeg obraćanja je Rešenje kojim je Ministarstvo zaštite životne sredine 07.05.2008. dalo saglasnost na Projekat rekultivacije površinskog kopa „Kišnjeva glava" čime je prekršen Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, nepoštovanjem Člana 3 i Člana 5. ovog Zakona. 

Poznato Vam je da zajedno sa predstavnicima Mesne zajednice Stari Ledinci, Zelena mreža Vojvodine već duže vreme pokušava da zaštiti vrednosti Nacionalnog parka "Fruška Gora" i odbrani Ledinačko jezero od "rekultivacije" i onemogući devastaciju ovog fruškogorskog dragulja koja se planira mimo postojećih zakona i suprotno volje i zahteva više od 10.000 građana Novog Sada i okoline koji su podržali očuvanje Ledinačkog jezera i zaštitu biodiverziteta Fruške Gore. Vi i Ministarstvo zaštite životne sredine, umesto da stanete na čelo ovog sada već pokreta za očuvanje jezera i Fruške gore, umesto da otvorite sezonu ovogodišnjeg kupanja na Ledinačkom jezeru, vi odobravate nezakonske aktivnosti u cilju nastavljanja eksploatacije u Kopu Kišnjeva glava, suprotno članu 3 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu koji glasi:  "Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra". 

Poznato Vam je da Kop "Kišnjeva glava" se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Fruška Gora" i da je saglasnost na Projekat rekutivacije površinskog kopa "Kišnjeva glava" koje je Vaše Ministarstvo izdalo 07.05.2008. godine suprotno Članu 5 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu koji kaže: "Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja" i da priliko davanja saglasnosti za Projekat rekultivacije površinskog kopa „Kišnejva glava" nije ispoštovan gore navedeni Zakon, smatramo to grubim kršenjem Zakona i ovom prilikom Vas obaveštavamo da ćemo preduzeti sve odgovarajuće korake kako bi upoznali javnost i pravosudne organe. 

Pravo javnosti i zainteresovane javnosti na informacije o stanju životne sredine i preduzimanim aktvinostima na području Nacionalnog parka Fruške Gore je neprikosnoveno. Konačno, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu garantuje pravo javnosti da bude informisana o preduzimanim aktivnostima i da ima pravo pokretanja upravnog spora. Rešenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine od 07.05.2008. odobrili ste Projekat rekultivacije bez javnog uvida i mogućnosti žalbe javnosti i zainteresovane javnosti da pokrenu upravni spor. 

Podsećamo da je Opštinsko javno tužilaštvo je podnelo Trgovinskom sudu u Novom Sadu PROŠIRENI OPTUŽNI PREDLOG protiv AD ''ALAS RAKOVAC'' sa sedištem u Novom Sadu i direktora kao okrivljenog pravnog lica zbog nezakonitog poslovanja na površinskim kopovima trahita ''Srebro'' i ''Kišnjeva glava - Rakovac'' koji se nalaze u granicama Nacionalnog parka ''Fruška gora'', kao i da je to rezultat građanske inicijative za zaštitu NP Fruška Gora i da javnost i zainteresovana javnosti sve što se događa u NP Fruška Gora suprotno Zakonu o nacionalnim parkovima, suprotno uverenjima stanovništva Fruške Gore i zainteresovane javnosti, međunarodnih organizacija i brige za životnu sredinu i očuvanju biodiverziteta. 

Zelena mreža Vojvodine je članica IUCN-a, Međunarodne unije za zaštitu prirode, najstarije svetske organizacije za zaštitu životne sredine i ona se obavezala na dodatne napore za zaštitu prirode.


Sledeća strana: Multifunkcionalna poljoprivreda


EDUECO
EDUECO

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]