Vesti

„Edukacija poljoprivrednih proizvođača za razvoj multifunkcionalne poljoprivrede i sela"

2008-05-10 09:55:12 | Kategorija: Ruralni razvoj

Poziv za novinare - Subota, 10. maj 2008. godineSalaš Stojanov, Čenej

Poštovani, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete završnom delu «Edukacije poljo pri vrednih proizvođača za razvoj multifunkcionalne poljoprivrede i sela», koju uz podršku Ministarstva po ljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizujemo 10. maja 2008. godine na salašu porodice Stojanov, na Čeneju. Na ovom poslednjem delu edukacije polaznicima (43. registrovanih poljoprivrednih proizvođača sa teri to rije Vojvodine zainteresovanim za organsku proizvodnju) će biti podeljene diplome o završenom kursu o osnovama multifunkcionalnog razvoja poljoprivrede i sela.Pored toga, planirano je razgledanje salaša i bio-bašte, razgovor sa vlasnikom Zoranom Stojanov i pro fesorkom dr Brankom Lazić, kao i ručak na salašu.

Domaćin Zoran Stojanov, zahvaljujući svom izutetnom radu na očuvanju biodiverziteta u prethodne četiri godine na salašu ovom će prilikom potpisati Deklaraciju Countdown 2010 (deklaracija o zaštiti i unapređenju biološke raznolikosti do 2010. godine) uz prisustvo direktora IUCN- SEE kancelarije u Beogradu, dr Joerg Lohmanna.Na salaš ćemo krenuti organizovano autobusom kompanije „Magelan", sa parkinga ispred glavnog ula za kupališta Štrand u Novom Sadu u 10 časova na kojem možete i parkirati automobil.Boravak na salašu predviđen  je od 11 do 16 časova.Molimo vas da obavestite našu javnost o održavanju ove edukacije i potpisivanja Deklaracije Countdown 2010 i tako podržite multifunkcionalni razvoj poljoprivrede i sela i podržite zaštitu biodiverziteta.Za dogovor oko odlaska na salaš kao i za više informacija pozovite Duška Medića na telefon 021 6611484 ili 063 47 69 21.

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu želimo vam svako dobro,Olivera Radovanović.


Sledeća strana: Multifunkcionalna poljoprivreda


EDUECO
EDUECO

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]