Publications - My Farm

 

My Farm

 

My Farm publications on Serbian language


MOJ SALAŠ - Priručnik za razvoj poljoprivrede i salaša

Priručnik za razvoj poljoprivrede i salaša na 180 stranica donosi vam znanja organskoj i održivoj poljoprivredi, znanje o ruralnom pejzađu, dobroj higijenskoj praksi, osnove zoonoza, znanje o sistemu kontrole plodnosti zemljišta, tekst o stajnjaku, tekst o kompostiranju, tekst o upotrebi obnovljivih izvora energije na salašima kao i mnogo toga još.
[ | 18387 Kb | 2008-08-17 11:01:01]

MOJ SALAŠ PIJACA

Glasnik pijace "Moj salaš"
[ | 4602 Kb | 2008-10-16 06:29:11]

Procena troškova proizvodnje


[ | 40 Kb | 2010-01-21 05:19:50]

Flajer: "Organska poljoprivreda - Dobra za tebe, dobra za prirodu"

Flajer: "Organska poljoprivreda - Dobra za tebe, dobra za prirodu" je publikovan u okviru istoimene kampanje za promociju organske poljoprivrede uz podrsku GTZ-a.
[ | 1033 Kb | 2010-06-01 09:50:14]

Plakat Pijace "Moj salaš": "Organska poljoprivreda - Dobra za tebe, dobra za prirodu"

Plakat: "Organska poljoprivreda - Dobra za tebe, dobra za prirodu" je publikovan u okviru istoimene kampanje za promociju organske poljoprivrede uz podrsku GTZ-a.
[ | 844 Kb | 2010-06-01 09:50:15]

Brošura Pijaca "Moj salaš"/Farmer`s Market "My Farm"

Dvojezična brošura na 36 stranica (Srpski, Engleski) Pijaca "Moj salaš"/Farmer`s Market "My Farm" publikovana je u okviru kampanje za promociju organske poljoprivrede "Organska poljoprivreda - Dobra za tebe, dobra za prirodu" uz podršku GTZ-a. U njoj ćete pročitati o istorijatu Pijace, saznati nešto više o organskoj i multifunkcionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji kao i o svakom pojedinačnom poljoprivredniku koji izlažu svoje proizvode na Pijaci.
[ | 3824 Kb | 2010-09-27 07:16:00]

Zašto organska poljoprivreda?

Brošura "Zašto organska poljoprivreda?" nastala je kao rezultat kampanje za promociju organske poljoprivrede "Dobro za tebe, dobro za prirodu!". Kampanju je podržala Uprava za privredu Grada Novog Sada i Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ).
[ | 783 Kb | 2010-11-26 06:03:10]


Prethodna strana: Publications - Biodiversity Conservation Sledeća strana: Publications - Rural DevelopmentPannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Izveštaj 2017


[ | 128 Kb | 2018-05-24 23:35:58]

FARMERS

Prodavci pijace Moj salaš

VIA PACIS PANNONIAE

Visa pacis Pannoniae
Autonomija.info